You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Huyện ủy Mang Yang tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX)

22/03/2013
         Ngày 07/3/2013, Huyện ủy Mang Yang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Về công tác dân tộc; Về công tác tôn giáo”. Đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Như Phi – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

         Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hồ Văn Điềm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Huỳnh Ngọc Tục – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thường phụ trách địa bàn. Thành phần Hội nghị gồm: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư chi bộ, Đảng bộ và Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện.
        Hội nghị thống nhất đánh giá, sau 10 năm tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; công tác dân tộc; công tác tôn giáo, nhận thức về quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác dân tộc, công tác tôn giáo ngày càng sâu sắc, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong việc thực hiện các chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được giữ vững, quy chế dân chủ được phát huy; mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước với nhân dân được củng cố; sự đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc, các tôn giáo ngày càng được củng cố; tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động theo đúng pháp luật của Nhà nước.
         Thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội được triển khai đồng bộ; thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào; tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước đối với công tác dân tộc; các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, đặc biệt chương trình 134, 135 (giai đoạn 2); các dự án như Jica, Hema, Action Aid…được triển khai tích cực, đem lại kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, giảm dần tỷ lệ hộ đói nghèo qua từng năm. Các vấn đề xã hội như: văn hóa, y tế, giáo dục trong đồng bào dân tộc tiếp tục được quan tâm chăm lo, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong đồng bào tiếp tục được lưu giữ và phát huy. Đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ngày càng được trưởng thành, tỷ lệ cán bộ người dân tộc trong hệ thống chính trị ngày càng nhiều. Tình hình ANCT, TTATXH, an ninh nông thôn vùng đồng bào DTTS, vùng đồng bào có đạo được giữ vững và ổn định. Việc đấu tranh chống địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo và công tác phát động quần chúng giải quyết các vấn đề Fulro “Tin lành Đê Ga”, “tà đạo Hà mòn” đạt được những kết quả quan trọng.
         Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Điềm-UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Huỳnh Ngọc Tục – TUV, Giám đốc Sở Công thương, phụ trách địa bàn đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ huyện Mang Yang đã đạt được trong 10 năm qua. Đồng thời, đồng chí lưu ý trong thời gian tới Đảng bộ huyện cần tập trung: Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhằm phát huy tối đa khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ làm công tác dân tộc, công tác tôn giáo, cán bộ là người dân tộc thiểu số có năng lực, trình độ thực hiện tốt công tác vận động quần chúng; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và hội quần chúng triển khai; đồng thời, tập trung sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra.
         Thay mặt Huyện ủy, đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu kết luận Hội nghị và có những định hướng tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới, đó là: tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX; nâng cao hơn nữa nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân phát huy tốt sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, mà nòng cốt là Mặt trận và các đoàn thể là trung tâm trong công tác tập hợp, thu hút quần chúng nhân dân vào các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo; hướng dẫn, vận động các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện tốt việc tranh thủ các chức sắc, người có uy tín tham gia công tác phát động quần chúng đấu tranh với bọn phản động Fulro “Tin lành Đê ga”, “tà đạo Hà mòn”, nhằm giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách về dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào DTTS, vùng có nhiều đồng bào theo đạo, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ và cán bộ làm công tác dân tộc, công tác tôn giáo từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
         Cũng nhân dịp này, UBND huyện đã Quyết định khen thường cho 11 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết.
                                                                                                                                             Đình Hà


 
Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về UBND huyện Mang Yang
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:Ông Krung Dam Đoàn - Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang
Địa chỉ: 04 Trần Phú thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269. 3839302- Fax: 0269.3839302
Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai