You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
 

htdt.jpg
 
STT Họ và tên Tài khoản Phòng ban
1    Lương Ngọc Thiệp    thiepln.mangyang@gialai.gov.vn  
2    Mai Thị Thơm    thommt.mangyang@gialai.gov.vn  
3    Nguyễn Tiến Sỹ    synt.mangyang@gialai.gov.vn  
4    Nguyễn Hữu Mặc    macnh.mangyang@gialai.gov.vn  
5    Nguyễn Tiến Phước    phuocnt.mangyang@gialai.gov.vn  
6    Phạm Thị Mỹ Hạnh    hanhptm.mangyang@gialai.gov.vn  
7    Nguyễn Đình Khanh    khanhnd.mangyang@gialai.gov.vn  
8    Phạm Ngọc Cơ    copn.mangyang@gialai.gov.vn  
9    Hoàng Quốc Minh    minhhq.mangyang@gialai.gov.vn  
10    Hoàng Thị Lan Anh    anhhtl.mangyang@gialai.gov.vn  
11    Hoàng Y Bế    behy.mangyang@gialai.gov.vn  
12    Hà Văn Toàn    toanhv.mangyang@gialai.gov.vn  
13    Lê Lợi    loil.mangyang@gialai.gov.vn  
14    Lê Thị Hà    halt.mangyang@gialai.gov.vn  
15    Lê Thị Tám    tamlt.mangyang@gialai.gov.vn  
16    Nguyễn Hữu Phường    phuongnh.mangyang@gialai.gov.vn  
17    Nguyễn Như Phi    phinn.mangyang@gialai.gov.vn  
18    Nguyễn Thị Quỳnh Loan    loanntq.mangyang@gialai.gov.vn  
19    Nguyễn Văn Định    dinhnv.mangyang@gialai.gov.vn  
20    Nguyễn Đình Sơn    sonnd.mangyang@gialai.gov.vn  
21    Trần Văn Hiếu    hieutv.mangyang@gialai.gov.vn  
22    Trần Văn Năm    namtv.mangyang@gialai.gov.vn  
23    Võ Lê Xuân Thiện    thienvlx.mangyang@gialai.gov.vn  
24    Võ Ngọc Tuấn    tuanvn.mangyang@gialai.gov.vn  
25    Đinh Thị Minh Hà    hadtm.mangyang@gialai.gov.vn  
26    Huỳnh Ngọc Hải    haihn.mangyang@gialai.gov.vn  
27    Mai Văn Luyện    luyenmv.mangyang@gialai.gov.vn  
28    Nguyễn Cường    cuongn.mangyang@gialai.gov.vn  
29    Nguyễn Hữu Thuận    thuannh.mangyang@gialai.gov.vn  
30    Nguyễn Lệ My Sa    sanlm.mangyang@gialai.gov.vn  
31    Nguyễn Ngọc An    annn.mangyang@gialai.gov.vn  
32    Nguyễn Thị Kim Anh    anhntk.mangyang@gialai.gov.vn  
33    Nguyễn Thị Thường    thuongnt.mangyang@gialai.gov.vn  
34    Nguyễn Thị Tuyết    tuyetnt.mangyang@gialai.gov.vn  
35    Nguyễn Văn Chất    chatnv.mangyang@gialai.gov.vn  
36    Nguyễn Xuân Can    cannx.mangyang@gialai.gov.vn  
37    Ngô Thị Nhung    nhungnt.mangyang@gialai.gov.vn  
38    Phan Lê Nguyên    nguyenpl.mangyang@gialai.gov.vn  
39    Phan Văn Cường    cuongpv.mangyang@gialai.gov.vn  
40    Trần Thị Thu Hương    huongttt.mangyang@gialai.gov.vn  
41    Đỗ Ngọc Thiện    thiendn.mangyang@gialai.gov.vn  
42    Đỗ Thị Thu Hương    huongdtt.mangyang@gialai.gov.vn  
43    Hoàng Hải Quân    quanhh.mangyang@gialai.gov.vn  
44    Lê Văn Hoàn    hoanlv.mangyang@gialai.gov.vn  
45    Nguyễn Duy Dương    duongnd.mangyang@gialai.gov.vn  
46    Nguyễn Hữu Toàn    toannh.mangyang@gialai.gov.vn  
47    Nguyễn Thị Thanh Tâm    tamntt.mangyang@gialai.gov.vn  
48    Nguyễn Tôn Thái    thaint.mangyang@gialai.gov.vn  
49    Nguyễn Văn Mây    maynv.mangyang@gialai.gov.vn  
50    Phan Minh Tuấn    tuanpm.mangyang@gialai.gov.vn  
51    Phan Thị Ngọc Phượng    phuongptn.mangyang@gialai.gov.vn  
52    Trương Thị Luận    luantt.mangyang@gialai.gov.vn  
53    Trần Nam Danh    danhtn.mangyang@gialai.gov.vn  
54    Trần Thanh Huy    huytt.mangyang@gialai.gov.vn  
55    Trần Văn Minh    minhtv.mangyang@gialai.gov.vn  
56    Trịnh Thị Hồng Hạnh    hanhtth.mangyang@gialai.gov.vn  
57    Võ Minh Quang    quangvm.mangyang@gialai.gov.vn  
58    Đinh Ngọc Thắng    thangdn.mangyang@gialai.gov.vn  
59    Đặng Văn Quế    quedv.mangyang@gialai.gov.vn  
60    Đỗ Thị Minh Loan    loandtm.mangyang@gialai.gov.vn  
61    Hồ Văn Diệp    diephv.mangyang@gialai.gov.vn  
62    Lê Sắc Tiên    tienls.mangyang@gialai.gov.vn  
63    Lê Tuấn    tuanl.mangyang@gialai.gov.vn  
64    Nguyễn Thị Dung Chi    chintd.mangyang@gialai.gov.vn  
65    Nguyễn Thị Kim Phượng    phuongntk.mangyang@gialai.gov.vn  
66    Nguyễn Thị Minh Hương    huongntm.mangyang@gialai.gov.vn  
67    Nguyễn Tấn Minh    minhnt.mangyang@gialai.gov.vn  
68    Nguyễn Văn Hải    hainv.mangyang@gialai.gov.vn  
69    Nguyễn Văn Quyền    quyennv.mangyang@gialai.gov.vn  
70    Nguyễn Văn Trung    trungnv.mangyang@gialai.gov.vn  
71    Nguyễn Vĩnh Hoàng    hoangnv.mangyang@gialai.gov.vn  
72    Phan Thị Dung    dungpt.mangyang@gialai.gov.vn  
73    Trịnh Đình Kiên    kientd.mangyang@gialai.gov.vn  
74    Tạ Văn Tước    tuoctv.mangyang@gialai.gov.vn  
75    Võ Văn Vinh    vinhvv.mangyang@gialai.gov.vn  
76    Đinh Hà Nam    namdh.mangyang@gialai.gov.vn  
77    Nguyễn Thị Thu Dung    dungntt.mangyang@gialai.gov.vn   
Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về UBND huyện Mang Yang
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:Ông Krung Dam Đoàn - Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang
Địa chỉ: 04 Trần Phú thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269. 3839302- Fax: 0269.3839302
Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai