Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện Mang Yang khóa III

27/12/2012
         Trong 2 ngày 19 - 20/12, Hội đồng nhân dân huyện Mang Yang đã tổ chức Kỳ họp thứ 4, đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn; hoạt động của HĐND huyện; công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện; báo cáo thu chi ngân sách năm 2012.                                                

           Năm 2012 huyện Mang Yang triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự lãnh đạo sâu sát của huyện ủy, sự giám sát có hiệu quả của Hội đồng nhân dân, sự điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân huyện cùng sự nỗ lực của các ngành, các cấp, cán bộ và nhân dân huyện Mang Yang đã chủ động khắc phục khó khăn tập trung thực hiện kế hoạch năm 2012 đạt khá trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển. Tổng diện tích các loại cây trồng trong năm trên 11.305 ha đạt 100,2% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước được 205.023 triệu đồng đạt 110% kế hoạch. Trong đó chủ yếu thu bổ sung ngân sách cấp trên 161.188 triệu đồng, thu trên địa bàn huyện được 15.456,3 triệu đồng. Các hoạt động văn hóa – xã hội có bước phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.
1-(2).bmp            Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 vẫn còn bộc lộ những hạn chế như kinh tế tăng trưởng chưa thật sự mạnh mẽ, công tac quản lý bảo vệ rừng còn để xảy ra một số sai phạm, công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc. An ninh nông thôn ở một số nơi còn tiền ẩn phức tạp, tai nạn giao thông tăng. Cải cách hành chính tuy có bước chuyển biến song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân 2 cấp còn hạn chế. Một số đại biểu hội đồng nhân dân thiếu sâu sát cơ sở, chưa nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri.
              Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyên đã tập trung thảo luận , đánh giá chi tiết về những mặt được và những hạn chế còn tồn tại cần rút kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2013.
            Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, HĐND huyện đã thông qua các Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2013; phân bổ ngân sách ; các danh mục đầu tư cơ bản; điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Kon Dơng; Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2013.
 
         
                      
 
                                                                                                                                 Đức PhươngĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
04 Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Bà Hoàng Thị Lan Anh
- Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png