Công tác triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tại huyện Mang Yang

31/08/2012
      Thực hiện Hướng dẫn số 53-HD/BTGTU, ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch số 37 KH/HU ngày 17/7/2012 về Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã triển khai và đạt được những kết qua như  sau:
      Sáng ngày 24/8/2012, Huyện ủy Mang Yang đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho 147 đại biểu là cán bộ chủ chốt toàn huyện. Đồng chí Lương Ngọc Thiệp, Bí Huyện ủy đã khai mạc hội nghị.

      Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe  đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện: Báo cáo nội dung chuyên đề về Kết luận về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 2012 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung hiến pháp năm 2012;  Đồng chí Nguyễn Văn Tha - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Báo cáo nội dung chuyên đề về Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Đồng chí Lê Trọng – UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện: Báo cáo 02 chuyên đề: Kết luận về Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và  Nghị quyết “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020”; Đồng chí Nguyễn Hữu Phường – HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện: Báo cáo nội dung chuyên đề về Kết luận một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của huyện cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung; nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những công việc phải làm của Đảng bộ huyện, của từng cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và của mỗi cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân để tích cực thực hiện Nghị quyết và sẽ kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo trong Đảng.
      Theo Kế hoạch, sau hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mang Yang phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 03 lớp cho 358 cán bộ, đảng viên thuộc các cơ quan, ban ngành của huyện, các cơ quan của tỉnh, Trung ương đứng chân trên địa bàn huyện với . Đối với cấp cơ sở dự kiến sẽ tổ chức 12 lớp ở 12 xã, thị trấn  thời gian hoàn thành trong tháng 9/2012.

                                                                                                      Ban Tuyên giáo Huyện ủy
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
04 Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Bà Hoàng Thị Lan Anh
- Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png