Huyện đoàn Mang Yang tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2012

16/01/2013
           Huyện đoàn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012, triển khai chương trình công tác đoàn năm 2013. Tham dự Hội nghị có đồng chí Brơi- UVBTV Chủ tịch UBMTTQVN huyện; các ban ngành đoàn thể huyện; bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đoàn trong toàn huyện.

             Năm 2012, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN thông qua nhiều hình thức phong phú và đa dạng như: tổ chức hội trại “ tuổi trẻ giữ nước”, hoạt động truyền thông năm ATGT, các chương trình giao lưu văn nghệ- TDTT, các hoạt động vì môi trường….. đã thu hút hàng nghìn lượt thanh niên trên địa bàn tham gia. Đặc biệt, chương trình thanh niên với phong trào XDNTM đã huy động được trên 600 công của các đoàn viên tham gia tu sửa, phát quang đường giao thông.  Phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được triển khai có hiệu quả. Huyện đoàn đã thành lập và kiện toàn các tổ vay vốn; đồng thời tổ chức các buổi tư vấn về nghề nghiệp việc làm cho ĐVTN các khối trường học và nông thôn. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn được chú trọng. Trong năm đã tập trung chỉ đạo và tổ chức đại hội Đoàn các cấp đúng tiến độ, kết nạp được  trên 2 ngàn 100 đoàn viên mới; kết nạp 133 đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng; tổ chức rộng rãi 03 phong trào trách nhiệm trong tahnh niên;  tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ Ban thường vụ Đoàn cơ sở và giáo viên, Tổng phụ tách trên địa bàn… Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích mà tuổi trẻ Mang Yang đã đạt được trong năm qua, công tác đoàn và phong trào TTN trong toàn huyện vẫn còn tồn tại, hạn chế đó là:  Phong trào thanh niên thời gian qua chưa tạo được sự chuyển biến rõ nét, chưa phát triển mạnh; phí ở một số tổ chức đoàn còn thiếu; việc tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho ĐVTN nông thôn chưa được chú trọng; việc giải ngân vốn vay trong thanh niên còn chậm…
            Hội nghị đã tiến hành thảo luận và đưa ra mộ số biện pháp khắc phục trong thời gian tới trong đó nhấn mạnh: các cấp bộ Đoàn cần tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho ĐVTN; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút tập hợp ĐVTN vào tổ chức, xây dựng củng cố tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh; Đẩy mạnh các phong trào thi đua của Đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị; Tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng.