Huyện Uỷ Mang Yang: Hội nghị BCH mở rộng lần thứ 15.

13/12/2018

Sáng ngày 12/12, Huyện Uỷ Mang Yang đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 15 đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018 và xây dựng Nghị quyết Ban chấp hành năm 2019.

Trong năm 2018, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện Mang Yang đạt trên 11%, tổng giá trị sản xuất đạt gần 6.550 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt 117% kế hoạch; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện.

 Sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Trong năm đã kết nạp 147