MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH CHỐNG ÂM MƯU CHỐNG PHÁ, LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

13/12/2020

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến diễn ra vào Qúy I năm 2021. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa lớn đối với con đường phát triển của đất nước trong thời gian tới. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 – 2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026. Toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân Việt Nam rất kỳ vọng và đặt niềm tin vào Đại hội XIII với mong muốn Đại hội sẻ sáng suốt lựa chọn những cán bộ vừa có đức, vừa có tài để lãnh đạo đất nước, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc và phát triển cho Nhân dân, cho đất nước.

Càng đến gần kỳ Đại hội thì các hoạt động chống phá của các phần tử thù địch, chống đối, cơ hội chính trị diễn ra càng rầm rộ hơn. Việc phát tán thông tin xuyên tạc, bịa đặt về công tác Đại hội ngày càng gay gắt, tinh vi và nguy hiểm. Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị gia tăng xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng tập trung xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc, bóp méo sự thật về đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; cổ xúy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang...; lợi dụng vấn đề chống tham nhũng, nhất là sau một số vụ án tham nhũng kinh tế, các đối tượng thù địch thông qua các trang mạng xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo sự thật về cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam; những nội dung về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cụ thể, trong giai đoạn Đảng ta tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp, chúng tập trung xuyên tạc dự thảo văn kiện của Đại hội đảng các cấp, nhất là dự thảo văn kiện Đại hội đảng toàn quốc bằng nhiều hình thức khác nhau, như: soạn thảo các tài liệu mạo danh, nặc danh hoặc công khai đề tên tuổi, địa chỉ cụ thể, sau đó phát tán trên Internet, mạng xã hội dưới chiêu bài “Thư ngỏ”, “Thư trao đổi”, “Thư góp ý”, “Kiến nghị”,… để xuyên tạc tình hình và thành tựu phát triển của đất nước.

Đặc biệt, lợi dụng tâm lý tò mò của người dân, các đối tượng tung ra nhiều bài viết với cách giật tít gây chú ý như : “lộ diện danh sách mật về nhân sự Đại hội XIII”, “Nhân sự Đại hội XIII – ai đi, ai ở”, “công tác nhân sự Đại hội XIII, gươm đã tuốt khỏi vỏ”, “Việt Nam đã chọn xong người làm Tổng Bí thư”, “Cuộc bỏ phiếu là sự đấu tranh giữa các phe phái trong Đảng”, ... Một số trang mạng như BBC, RFA, VOA, “Việt Tân”… thường xuyên đăng tải những bài viết dưới dạng “dự đoán nhân sự”, đưa ra danh sách các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện hành và “dự đoán” ai nghỉ, ai ở, sắp ghế cho từng vị trí, chúng đưa ra nhận định của đối tượng mà chúng gọi là “chuyên gia” nhằm tăng độ tin cậy. Chúng bịa đặt nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đang hình thành “phe cánh” để “tranh giành, đấu đá quyền lực” phục vụ “lợi ích nhóm”. Thậm chí, chúng còn xuyên tạc rằng vấn đề nhân sự Đại hội Đảng XIII bị một số thế lực bên ngoài can thiệp, chỉ đạo; quy chụp việc chuẩn bị đại hội là “xóa bỏ quyền của các đại biểu dự đại hội”; việc thực hiện công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ cốt cán cho Đại hội XIII là Ban Chấp hành Trung ương đã tước đi quyền tự do, dân chủ trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử của các đại biểu dự Đại hội XIII; tổ chức Đại hội đảng các cấp, Đại hội XIII chỉ mang tính hình thức, tốn kém tiền của nhân dân; cách làm nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam không có sự cạnh tranh công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội tràn lan những thông tin, clip bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Chúng lợi dụng vào một số vụ việc cụ thể liên quan đến cán bộ cấp cao bị xử lý hình sự, kỷ luật; chúng đưa ra nhận xét, bình phẩm về trình độ, năng lực, đạo đức, lối sống,… từ đó tung tin thất thiệt gây nghi ngờ, hoang mang, cho rằng an ninh chính trị mất ổn định, nội bộ mất đoàn kết, hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo.
Mục đích của chiêu trò này nhằm phá hoại công tác chuẩn bị Đại hội, gây mâu thuẫn, chia rẽ, nghi kỵ, mất đoàn kết trong nội bộ Đảng; làm suy giảm niềm tin, gây hoài nghi của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên với Đảng, Nhà nước và chế độ; làm cho Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII không diễn ra theo kế hoạch hoặc không đạt được các mục đich, yêu cầu đề ra.

Cùng với đó, các đối tượng phản động lưu vong trong nước đã đồng loạt tán phát các bài viết xuyên tạc cương lĩnh, đường lối của Đảng; thổi phồng những khuyết điểm, hạn chế trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh… từ đó quy kết, đổ lỗi nguyên nhân là do thể chế chính trị, gây sức ép, kêu gọi sửa đổi “toàn diện” văn kiện Đại hội XIII theo quan điểm phương Tây; đòi đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ vai trò “độc tôn” của Đảng; đòi thay đổi hệ thống tổ chưc bộ máy Nhà nước. Xây dựng nền kinh tế đa sở hữu.

Các đối tượng gia tăng các bài viết theo chủ điểm như: “Chiến dịch tuyên truyền xóa bỏ Điều 4 Hiến Pháp 2013”, “Chiến dịch tẩy chay Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Chiến dịch xuống đường vì dân chủ”, “Chiến dịch bất tuân dân sự”, “Chiến dịch khai dân trí”. Các “chiến dịch tuyên truyền” chống phá tư tưởng trước thềm Đại hội XIII của Đảng được đẩy mạnh với sự phối kết hợp của nhiều lực lượng thù địch cả trong và ngoài nước, nhất là các tổ chức phản động người Việt lưu vong và số đối tượng chống đối chính trị trong, ngoài nước. Trong đó, nổi lên là “Việt Tân”, “Đảng dân chủ nhân dân, “Đảng vì dân”, “Tập hợp dân chủ đa nguyên”, “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”…; một số cơ quan truyền thông đài BBC tiếng Việt, VOA tiếng Việt, RFA tiếng Việt…

Với âm mưu tuyên truyền chống phá tư tưởng trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng các thủ đoạn khác nhau. Trong đó, chúng đẩy mạnh xuất bản, tán phát các loại ấn phẩm, tài liệu (các báo cáo, nghị quyết, dự luật của Nghị viện, Quốc hội các nước như Mỹ, Úc, Anh; các văn bản pháp lý của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGO) như: Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI), Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (HRW), Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế (USCIRF),…; các ấn phẩm xuất bản của các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, cơ hội chính trị trong và ngoài nước; các trang web, blog, trang mạng xã hội; hàng trăm tạp chí, báo, nhà xuất bản, hơn 60 đài phát thanh có chương trình tiếng Việt (trong 9 tháng đầu năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã rà quét, yêu cầu xử lý hơn 2.000 bài viết, 5.300 video, đặc biệt từ quý II, khi công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp diễn ra, các thế lực phản động đã gia tăng phát tán tin bài xấu độc nhiều hơn so với trước, số lượng rà quét và xử lý từ tháng 6 đến hết tháng 9 tăng 4 lần so với thời điểm 3 tháng đầu năm 2020).

Ngoài ra, chúng còn móc nối với các tổ chức phản động lưu vong tại Mỹ, Canada, Pháp… tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm nhằm tuyên truyền, xuyên tạc tình hình trong nước, vu cáo chính quyền Việt Nam vi phạm quyền con người, quyền tự do tôn giáo; qua đó hòng hạ thấp uy tín Việt Nam trên trường quốc tế, tìm cách tác động Liên Hợp quốc, các tổ chức quốc tế can thiệp vào nội bộ nước ta;…

Để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả âm mưu chống phá, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng trước thềm Đại hội XIII của Đảng, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp cần chú trọng tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, của cấp ủy các cấp, đặc biệt là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền khẳng định quan điểm, chủ trương đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác nhân sự của đại hội, khẳng định người được chọn là ứng viên đưa ra bầu tại đại hội thực sự là những người tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có đủ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Hai là, cần huy động sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự chỉ đạo của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội, cung cấp thông tin kịp thời. Tích cực, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trước những âm mưu, ý đồ, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc của các đối tượng chống phá. Đặc biệt, các tổ chức Đảng cần kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; tập trung giải quyết tốt những vấn đề bất cập, bức xúc xã hội, không để chúng lợi dụng kích động khiếu kiện, biểu tình gây mất ổn định chính trị, chống phá Đảng.

Ba là, tiếp tục tuyên truyền những thành tựu của công cuộc đổi mới, chú trọng tuyên truyền nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, làm cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đặc biệt, cần hoạch định đường lối, chính sách kinh tế - xã hội đúng đắn, tập trung chăm lo đời sống nhân dân, triển khai có hiệu quả chính sách an sinh xã hội nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, đặc biệt là khó khăn do chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hậu quả sau bảo, lũ, sạt lỡ đất ở các tỉnh miền trung… là giải pháp mấu chốt, bởi khi kinh tế phát triển, xã hội ổn định, niềm tin của nhân dân sẽ tăng lên và đó là tiền đề để hạn chế việc nảy sinh quan điểm sai trái, thù địch.

Bốn là, nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW “về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018, của Ban Chấp hành Trung ương, “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và Quy định số 205- QĐ/TW, ngày 23/9/2019, của Bộ Chính trị, “Về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Năm là, thường xuyên đổi mới phương thức, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, chủ động đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, của các thế lực thù địch. Đây vừa là định hướng vừa là giải pháp cơ bản phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu thù địch, sai trái của các đối tượng, phần tử xấu trên Internet, mạng xã hội. Đa dạng hóa hoạt động đấu tranh theo hướng: thiết lập và sử dụng các trang web, blog, fanpage để đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận, phản bác hoặc tiến hành đấu tranh phản bác ngay tại các trang mạng “độc hại”, phản động được đối tượng sử dụng. Tăng cường công tác thông tin đại chúng, hệ thống loa Truyền thanh, Trang Thông tin điện tử huyện…Phát huy vai trò của tuyên truyền miệng, thông tin nội bộ, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để phê phán quan điểm sai trái, cung cấp thông tin chính thống và có định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kết hợp chặt chẽ các biện pháp đấu tranh, cả trực tiếp và gián tiếp; giữa xây và chống, trong đó lấy xây là chính.

Sáu là, hiện nay dưới tác động cuộc cách mạng công nghệ 4.0, công tác quản lý truyền thông ở nước ta đang gặp nhiều thách thức, phải đối mặt với các vấn đề quản lý thông tin trên một không gian “mở” nhưng “ảo”. Do đó, cần coi trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật An ninh mạng năm 2018, vận động người sử dụng Internet tuân thủ pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội, văn hóa, biết phân biệt đúng - sai, thật - giả, tích cực đấu tranh phê phán các thông tin sai trái, bịa đặt, vu cáo, độc hại trên Internet, mạng xã hội. Cần tỉnh táo trước các thông tin tiêu cực trên mạng, tránh bị dẫn dắt theo luận điệu của các thế lực thù địch và đối tượng xấu để hoang mạng, dao động và tham gia vào các hành vi chống phá Đảng, Nhà nước và dân tộc.

Mặt khác, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên tinh thần đúng người, đúng tội. Trong quá trình xử lý cần công khai, minh bạch, chú ý vai trò “nêu gương” của người đứng đầu, bởi sự lành mạnh của đời sống đạo đức xã hội phụ thuộc rất lớn vào sự nêu gương của người lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời cũng là điều kiện tiên quyết để loại bỏ dần những yếu tố, điều kiện mà các đối tượng thường lợi dụng để chống phá.
 
                                                                               NGƯỜI VIẾT
                                                      Nguyễn Văn Ninh – Ban Tuyên giáo Huyện ủy
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
04 Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Bà Hoàng Thị Lan Anh
- Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png