TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 (KHÓA XI)

30/09/2013
          Thực hiện Kế hoạch số 76 - KH/HU ngày 13/8/2013 của Huyện ủy Mang Yang “V/v tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng ( khóa XI)";

          Trong 4 ngày từ ngày 10/9 đến ngày 13/9/2013, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức 04 lớp (mỗi lớp một ngày) nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 7 (khóa XI) cho 430 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (cán bộ, đảng viên) của 50 cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể huyện và đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện Mang Yang.
          Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên được các đồng chí báo cáo viên của huyện truyền đạt một số nội dung cơ bản các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) gồm: Nghị quyết về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Kết luận “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; Kết luận về việc “Tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”; Kết luận “Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”, Sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên còn được nghiên cứu, quán triệt các chương trình hành động và kế hoạch của Huyện ủy về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng ( khóa XI).
           Thông qua nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng. Từ đó vận dụng một cách sáng tạo vào quá trình công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.
                                                                                                                                          Lâm Thị Thu
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
04 Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Krung Dam Đoàn - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png