Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã khai mạc 04 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW

29/10/2018

Ngày 24 và 25/10/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã khai mạc 04 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, Nghị quyết số 23-NQ/TW và Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị  (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang của các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể và các đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện.

Đợt học này các đồng chí cán bộ, đảng viên được nghe báo báo những Nghị quyết sau : Nghị quyết số 16 – NQ/TW, ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Nghị quyết số 23 – NQ/TW, ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 36-KL/TW, ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nghị quyết số 29 – NQ/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30 – NQ/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; Chỉ thị số 23 – CT/TW, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

 Thông qua Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên tiếp thu các Nghị quyết, trên cơ sở đó nắm bắt được những chủ trương, chính sách của Đảng trong tình hình mới và vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.     
                                                                                                                         Nguyễn Thị Sen
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
04 Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Bà Hoàng Thị Lan Anh
- Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png