Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

02/07/2011
Những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trong sạch, vững mạnh là vấn đề cơ bản, xuyên suốt trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Gia Lai.
Trên cơ sở xác định TCCS đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở và cầu nối giữa Đảng với từng cán bộ, đảng viên, trực tiếp đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào hoạt động thực tiễn, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy khối đã tổ chức cho cấp ủy hai cấp và cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ học tập quán triệt các nghị quyết của Đảng, phổ biến kịp thời chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các TCCS trực thuộc.
 
Tiêu biểu trong 3 năm gần đây là tỷ lệ đảng viên và quần chúng tham gia, nghiên cứu học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt 99% đảng viên và 98% quần chúng. BTV Đảng ủy khối đã mở 6 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho hơn 400 đảng viên, hơn 10 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 900 quần chúng ưu tú, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho hơn 800 cán bộ, công chức, viên chức (đối tượng 5), mở trên 32 lớp học tập về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho 6.800 lượt đảng viên và quần chúng cũng như tiến hành đăng ký “làm theo” trong đảng viên, cán bộ, công chức.
Cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ đã nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống. Qua đó, toàn Đảng bộ có 25 tập thể và 41 cá nhân tiêu biểu được BTV Đảng ủy khối tặng giấy khen, 4 tập thể và 5 cá nhân được BTV Tỉnh ủy tặng bằng khen.

Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng từ khâu xem xét tạo nguồn đến bồi dưỡng, kết nạp Đảng. Trong 3 năm gần đây, Đảng bộ khối đã kết nạp gần 500 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên gần 2.100 đồng chí-trong đó đảng viên mới kết nạp có trình độ chuyên môn cao đẳng và đại học chiếm hơn 76%. Công tác quản lý đảng viên được thường xuyên quan tâm thực hiện đạt hiệu quả, có 100% đảng viên được giới thiệu về cấp ủy địa phương nơi đảng viên cư trú và được cấp ủy nơi đảng viên cư trú nhận xét, để chi ủy, đảng ủy nơi đảng viên công tác làm cơ sở đánh giá chất lượng đảng viên. Công tác đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình quân đạt 98% so với tổng số đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, TCCS đảng tập trung xây dựng, củng cố TCCS đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng loại hình theo quy định của Trung ương. Đến nay Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 83 TCCS đảng trực thuộc (gồm 20 Đảng bộ và 63 chi bộ cơ sở). Hàng năm BTV Đảng ủy khối đã chỉ đạo thực hiện đăng ký TCCS đảng phấn đấu đạt trong sạch, vững mạnh, đánh giá chất lượng TCCS đảng đảm bảo đúng thực chất, tỷ lệ bình quân TCCS đảng trong sạch, vững mạnh hàng năm đều tăng lên (từ 70% trở lên). Sinh hoạt Đảng được các cấp ủy, TCCS đảng duy trì đúng định kỳ, nội dung, chất lượng sinh hoạt từng bước được nâng lên theo tinh thần giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình và chất vấn trong Đảng.

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh xác định trong nhiệm kỳ 2010-2015, phấn đấu hàng năm có 91% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và trên 81% TCCS đảng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt việc tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm đạt 6,5% trở lên. Đổi mới và nâng cao chất lượng bồi dưỡng kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú và các lớp bồi dưỡng chuyên đề khác…

Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phạm Ngọc Cẩn cho biết thêm: Mới đây, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các TCCS đảng trực thuộc chú trọng việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng của đội ngũ cán bộ và đảng viên.

Đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện phẩm chất đạo đức và lối sống, Quy định về những điều đảng viên không được làm. Phát huy dân chủ ở cơ sở, tích cực thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực tham nhũng và lãng phí. Gắn quản lý đảng viên với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ, xây dựng TCCS đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao...
Thanh Nhật

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
04 Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Bà Hoàng Thị Lan Anh
- Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png