Mang Yang tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

09/05/2013
         Sáng ngày 8/5, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Mang Yang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2012 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

         Năm 2012 huyện Mang Yang đã tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình số 28-CTr/TU, ngày 09/02/2012 của Tỉnh ủy Gia Lai về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới". Lực lượng Công an và các ngành trong khối nội chính đã thể hiện vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể đã triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, Kế hoạch liên ngành về an ninh trật tự; tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động của các mô hình, tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật ở địa bàn dân cư. Nhờ đó các loại tội phạm hình sự, kinh tế, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện giảm so với năm trước; các đối tượng lợi dụng “tà đạo hà mòn” từng bước được đấu tranh bóc gỡ, tính đến cuối tháng 11/2012, trên địa bàn huyện còn 160 hộ theo “tà đạo hà mòn”, giảm 88 hộ so với đầu năm 2012, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
         Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện đã đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác bảo vệ an ninh  Tổ quốc của huyện trong năm qua; đồng thời chỉ ra một số hạn chế, đề nghị thời gian tới cần tăng cường công tác tuyên truyền theo hướng đi sâu, hiệu quả, chất lượng tới đông đảo các tầng lớp nhân dân; duy trì hiệu quả hoạt động tổ tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các xã, thị trấn, góp phần tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
        Tại Hội nghị có 6 tập thể, 23 cá nhân được các cấp khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2012, trong đó tập thể cán bộ và nhân dân xã Đak Jơ Ta được Bộ Công an tặng Bằng khen.