Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử 8 đối tượng chủ chốt của tà đạo “Hà mòn”

30/05/2013
         Sáng ngày 28/5/2013, tại xã H’ra, huyện Mang Yang, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm lưu động đối với 8 đối tượng chủ chốt của tà đạo “Hà mòn”. Các đối tượng này nhận sự chỉ đạo trực tiếp của bọn phản động FULRO lưu vong nước ngoài, lôi kéo, kích động bà con dân tộc thiểu số trong khu vực Tây Nguyên nhằm thành lập “nhà nước riêng” phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

         Các đối tượng bị đưa ra xét xử gồm Y Gyin (1942), A Tách (1959), A Hyum (1940) trú tại tỉnh Kon Tum. Runh (1979), Jơnh (1952), Byưk (1945) trú tại huyện Mang Yang Đinh Lứ (1976) và Đinh Hrôn (1981) trú tại huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai.
         Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, năm 2002, đối tượng Y Gyin đã bịa đặt ra câu chuyện “Đức mẹ hiện hình” ở xã Hà Mòn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (còn gọi là Đức mẹ Pluk) để tuyên truyền, lôi kéo người dân tụ tập, cầu nguyện và phản đối chủ trương của tỉnh Kon Tum.
         Sau đó, chúng phát triển có hệ thống thành tà đạo “Hà mòn” và mở rộng hoạt động sang nhiều huyện trong tỉnh Kon Tum và các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk. Từ năm 2008, tổ chức phản động FULRO lưu vong ở Mỹ, đứng đầu là Ksor Kơk, đã lợi dụng triệt để tà đạo “Hà mòn” và các đối tượng chủ chốt trong tà đạo này để lôi kéo, kích động bà con dân tộc thiểu số ở các buôn làng trong khu vực Tây Nguyên.
         Bọn chúng đã lợi dụng vấn đề tôn giáo và dân tộc để lôi kéo người dân, tập hợp lực lượng để thành lập “nhà nước riêng” với dự tính sẽ gồm 4 tỉnh là Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk và Lâm Đồng, thủ đô đặt tại Pleiku.
         Với thủ đoạn như vậy, trong một thời gian dài chúng đã dụ dỗ, kích động được hàng nghìn người ở 3 tỉnh là Kon Tum, Gia Lai và Đăk Lăk tin và theo tà đạo này. Nhiều bà con ở các buôn làng bỏ làng, bỏ ruộng, rẫy đi theo chúng, không cho con cái học hành, chỉ cầu nguyện để được sớm lên “thiên đường”… khiến kinh tế suy sụp, nguy cơ nghèo đói gia tăng.