Vạch trần âm mưu bọn phản động FULRO

06/11/2013
         Vừa qua, Cục an ninh Tây Nguyên cùng với Công an huyện Mang Yang phối hợp với UBND xã Ayun tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” tại làng Kon Brung. Trong buổi phát động, ông Nhữ Đăm Hoàng - từng là “Tay chân” của Ksor Kơk hoạt động trong tổ chức phản động FULRO lưu vong đã vạch trần âm mưu, thủ đoạn của tổ chức phản động FULRO, giúp quần chúng nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn và luận điệu xuyên tạc của tổ chức này.

        Theo tài liệu từ Công an huyện Mang Yang, ông Nhữ Đăm Hoàng, người dân tộc Bahnar sinh năm 1936, nguyên quán làng Piơm thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, hiện có hộ khẩu thường trú tại Mỹ.
          Từ năm 1972 đến năm 1975 ông là xã phó xã Piơm quân Lệ Trung cũ của chế độ ngụy. Năm 1991 xuất cảnh đi Mỹ theo diện con lai. Tại đây, năm 1992 Ksor Kơk đã lôi kéo Nhữ Đăm Hoàng tham gia vào tổ chức phản động FULRO lưu vong do Ksor Kơk làm Chủ tịch, Nhữ Đăm Hoàng làm Phó Chủ tịch phụ trách tôn giáo.
         Năm 2000 Nhữ Đăm Hoàng cùng với Ksor Kơk và một số đối tượng cầm đầu đã móc nối tuyên truyền, phát triển tổ chức FULRO, “Tin lành Đê Ga” vào địa bàn Gia Lai, trong đó Nhữ Đăm Hoàng trực tiếp tuyên truyền, lối kéo người đồng bào Bahnar ở các huyện Mang Yang, Đak Đoa theo “Tin lành Đê Ga”, trong đó có một số người đồng bào ở làng Kon Brung xã Ayun đã nghe theo bọn chúng.
         Đến năm 2009, do mâu thuẫn nội bộ, Ksor Kơk đã loại Nhữ Đăm Hoàng ra khỏi vị trí lãnh đạo của tổ chức phản động FULRO lưu vong. Cũng từ đó, ông đã nhận ra việc làm sai trái của mình, ông thực sự ăn năn hối cải và mong muốn làm được một việc gì đó để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra cho dân làng.
         Theo thông tin ta nắm được, hiện nay Nhữ Đăm Hoàng không còn tham gia trong tổ chức do Ksor Kơk cầm đầu nữa. Tháng 8/2013 Nhữ Đăm Hoàng về Việt Nam thăm người thâm tại huyện Đak Đoa và đã có thái độ cởi mở, thẳng thắn, sẵn sàng hợp tác, cung cấp và trao đổi thông tin về tổ chức FULRO lưu vong cho cơ quan công an.
         Vì vậy, ngày 16/10/2013, Cục an ninh Tây Nguyên, Công an huyện Mang Yang kết hợp với UBND xã Ayun đưa Nhữ Đăm Hoàng về làng Kon Brung để vận động một số đối tượng “Tin lành Đê Ga” từ bỏ hoạt động, không nghe theo những lời lừa phỉnh của bọn phản động, đồng thời ông cũng khẳn định tổ chức FULRO là lừa bịp, tổ chức đó không tồn tại.
        Ông Nhữ Đăm Hoàng khẳng định: “Tới đây tôi rất mừng, để nói cho bà con biết, Nhà nước “Tin lành Đê Ga” và FULRO là không có, từ nay “Tin lành Đê Ga” và FULRO không còn nữa, xin bà con nghe và nhắc nhở cho bà con khác là “Nhà nước Đê Ga” giờ này, phút này là hết, không còn nữa. Tổ chức đó là không có, tổ chức đó là sự lừa bịp của FULRO”.