Ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng và công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình tại Mang Yang

22/10/2013
         Ngày 22/10/2013, Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lê Duy Sớm – Vụ trưởng Các vấn đề xã hội, Ban tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã về kiểm tra tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Mang Yang.

          Theo báo cao, qua gần 03 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng trên địa bàn huyện Mang Yang bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Năm 2012 toàn huyện mở được 5 lớp tập huấn cho cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dinh dưỡng của 12 xã, thị trấn với gần 100 cộng tác viên tham dự về các nội dung như kỹ thuật cân đo cân nặng và chiều cao cho trẻ và chấm biểu đồ, kỹ thuật đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo chuẩn mới của WHO. Có 720 bà mẹ đang nuôi con dưới 5 tuổi và các phụ nữ đang mang thai tham dự 24 lớp tập huấn thực hành dinh dưỡng. Kết quả Năm 2011 trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng về cân nặng chiếm tỷ lệ 26%, đến năm 2012 giảm xuống còn 25,16%.
          Toàn huyện cũng đã khống chế được tốc độ gia tăng dân số, tỷ lệ sinh của toàn huyện đã giảm dần, tỷ suất sinh năm 2005 là 27,2‰ đến năm 2012 giảm xuống còn 24,9‰. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2005 là 22,5%, đến năm 2012 giảm xuống còn 20.6%. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên năm 2012 còn 33,2%.
          Tuy nhiên, việc thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế như: Tỷ lệ mất cân bằng giới tính ngày càng cao; Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn xảy ra. Dân cư phân bố không đồng đều, trình độ nhận thức bà con còn hạn chế nên việc tuyên truyền, vận động còn gặp nhiều khó khăn.