Đoàn cơ sở Lữ đoàn 40, tổ chức hội thi tìm hiểu “Tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

21/12/2018

Ngày 20/12, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 40 tổ chức hội thi Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Với chủ đề: Tuổi trẻ