Mang Yang tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013

11/03/2014
Sáng ngày 7/3/2014, UBND huyện Mang Yang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014. Đến dự có đồng chí Dương Tráng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Phường – Trưởng phòng Nội vụ huyện đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

Theo đó, năm 2013 trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, song được sự quan tâm của Tỉnh, sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện, sự phối hợp của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội cùng sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp và nhân dân trên địa bàn huyện; phong trào thi đua yêu nước được phát động, triển khai thực hiện sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Qua đó đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi, động viên khích lệ các tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2013. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm, an ninh chính trị ổn định; sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, hoạt động của chính quền có hiệu lực, hiệu quả.

Với những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm 2013, UBND tỉnh quyết định tặng 04 Cờ thi đua cho 04 tập thể; tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 07 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 15 cá nhân. Đối với cấp huyện, đã công nhận Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở 155 cá nhân; Danh hiệu Lao động tiên tiến 685 cá nhân và 55 tập thể.    
      
Ngoài ra UBND huyện còn khen thưởng đột xuất cho nhiều tập thể, cá nhân khác có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua đột xuất và chuyên đề do huyện phát động.

Cũng tại Hội nghị, có 03 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tổ chức Nhà nước năm 2013.