Triển vọng từ các mô hình nông – lâm kết hợp ở xã vùng 3

25/01/2014
Kon Chiêng là xã vùng 3, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Mang Yang, chủ yếu là đồng bào Bahnar sinh sống lâu đời, cuộc sống của người dân gắn liền với sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên do hạn chế về trình độ canh tác, thiếu thông tin về tiến bộ khoa học công nghệ nên năng suất về cây lương thực, cây công nghiệp, chăn nuôi còn thấp so với các vùng lân cận. Do đó việc chuyển giao nhanh các tiến bộ kỹ thuật mới về thâm canh tổng hợp để nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi cho xã Kon Chiêng thông qua việc thực hiện Dự án “Xây dựng Mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông - lâm kết hợp tại xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang ” nhằm nâng cao đời sống cho người dân là hết sức cần thiết.

Dự án được thực hiện từ năm 2012 đến hết năm 2014, với tổng kinh phí thực hiện dự án trên 3,1 tỷ đồng, do Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm thủy lợi nông lâm nghiệp Gia Lai làm chủ đầu tư. Trong đó vốn ngân sách sự nghiệp khoa học tỉnh là 2,5 tỷ đồng bao gồm hỗ trợ toàn bộ giống, kỹ thuật và vật tư nông nghiệp, số còn lại người dân tham giam đóng góp bằng công lao động và các khoản khác.

Anh Trần Xuân Kỳ - Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm thủy lợi nông lâm nghiệp Gia Lai thuộc Viện Khoa học và Kỹ thuật nông nghiệp Tây Nguyên cho biết:
“Viện Khoa học và Kỹ thuật nông nghiệp Tây Nguyên kết hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mang Yang thực hiện chương trình chuyển giao khoa học công nghệ nông lâm kết hợp và đến nay đã thực hiện được 2 năm. Dự án này gồm có 3 mô hình chính đó là mô hình trồng mỳ xen bời lời và mô hình thứ 2 là mô hình lúa nước 2 vụ. Mô hình thứ 3 là mô hình nuôi bò trong chuồng. Đến nay chúng tôi đã đạt được những thành công nhất định”.
Với lợi thế trên địa bàn xã có công trình thủy lợi với công suất đủ tưới cho 200ha và diện tích trồng lúa nước của toàn xã trên 500ha, thì cây lúa nước được chọn làm điểm nhằm nhân rộng mô hình. Thời gian qua đã có 100 hộ nông dân là đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện trên diện tích 20 ha ruộng lúa nước 2 vụ. Qua hai năm thực hiện cho thấy năng suất lúa ổn định, đạt 5 đến 6 tạ trên một sào.

Ông Hngơnh – Thôn trưởng làng Toak xã Kon Chiêng cho biết:
 “Bên Dự án hướng dẫn chúng tôi, để chúng tôi thực hiện trồng lúa 2 vụ, hai năm thực hiện lúa đạt năng suất 13 bao trên một sào, hôm nay bà con rất mừng”

Mục tiêu của Dự án từ nay đến hết năm 2014 sẽ ứng dụng các biện pháp kỹ thuật mới về giống và kỹ thuật thâm canh nhằm chuyển đổi giống lúa địa phương năng suất thấp sang trồng giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao như Hương thơm 1, DV 108 góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho đồng bào miền núi.
Song song với việc phát triển nông nghiệp thì lâm nghiệp cũng được địa phương quan tâm giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư trong vùng thực hiện dự án nhằm giúp người dân từ tăng thu nhập từ rừng. Việc thực hiện trồng xen cây bời lời đỏ dưới tán rừng, quanh vườn nhà, rẫy cà phê, rẫy mì đã tăng thu nhập cho nông dân trên cùng một diện tích, đồng thời gắn lợi ích, trách nhiệm của người dân vào việc bảo vệ rừng.

Ông Bôl – Làng Đe Tar xã Kon Chiêng nói:
“Dân làng mình theo Dự án hướng dẫn trồng mì, trồng xem bời lời trong một diện tích. Khi thu mì, bốn năm sau nữa thu bời lời để được hưởng lợi trên một diện tích. Từ hướng dẫn của dự án, bà con ai cũng mong muốn làm ăn kinh tế, phát triển”.