Giải trình thông tin đăng trên Báo Gia Lai điện tử ngày 18/5/2013 của nhà báo Nguyễn Giác

24/05/2013
 giải trình thông tin đăng trên Báo Gia Lai điện tử ngày 18/5/2013 của nhà báo Nguyễn Giác V/v giải trình thông tin:
UY-BAN-NHAN-DAN.doc
TIN KHÁC