Ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ tiết kiệm từ 5-10 triệu đồng”

26/06/2018
Thực hiện kế hoạch số 18/KH-BCH, ngày 17/5/2017 của Ban chấp hành Hội LHPN huyện Mang Yang về vận động hội viên DTTS thay đổi nếp nghĩ thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững giai đoạn 2017-2021

Chiều ngày 25/6/2018 Hội LHPN xã Lơ Pang tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ tiết kiệm từ 5-10 triệu đồng tại xã Lơ Pang.

Câu lạc bộ “Phụ nữ tiết kiệm từ 5-10 triệu đồng” gồm có 10 thành viên, bước đầu Câu lạc bộ đã tiết kiệm được với tổng số quỹ tiết kiệm là 30.000.000đ. Trong buổi lễ ra mắt Hội LHPN xã Lơ Pang thông qua quyết định thành lập Câu lạc bộ, Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ, chương trình làm việc của Câu lạc bộ. Đồng thời, các thành viên trong Câu lạc bộ lần lượt ký cam kết tự nguyện tham gia Câu lạc bộ và thực hiện tiết kiệm theo quy chế do Câu lạc bộ đề ra.

Câu lạc bộ ra mắt nhằm giúp cho cán bộ, hội viên, phụ nữ DTTS thay đổi nếp nghĩ thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu, tổ chức sắp xếp cuộc sống, tích lũy về vốn vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời khoản tiền tiết kiệm của Câu lạc bộ nhằm giúp chị em, phụ nữ trong làng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay vốn với lãi suất thấp nhằm phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo.

                                                                                                                      Thực hiện: Nông Thị Bình