HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHONG TRÀO “TDĐKXDĐSVH” NĂM 2014 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2015

20/04/2015
Ngày 16/4/2015, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Mang Yang tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả Phong trào “TDĐKXDĐSVH”  năm 2014, triển khai kế hoạch công tác năm 2015 và trao Bằng công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2014.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Như Phi – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo huyện; Ban Chỉ đạo 12 xã, thị trấn và đại diện các cơ quan, đơn vị, các thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa năm 2014.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH”  huyện Mang Yang đã phát huy công tác tuyên truyền, vận động, bám sát chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh để triển khai công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa; các cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đã thực sự trở thành một phong trào sâu rộng; tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ, sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của nhân dân trong việc xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị ở khu dân cư, góp phần đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của con người trong tất cả mọi hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Đến nay, toàn huyện đã công nhận được 11.243 gia đình văn hóa, đạt tỉ lệ 79,9%; năm 2014 công nhận mới 05 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, nâng tổng số lên 79/106 thôn làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, chiếm tỉ lệ 74,5%; công nhận 13 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa nâng tổng số lên 58/95 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỉ lệ 61,7%.

Tại hội nghị, Ban Chỉ  đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 đó là: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Triển khai thực hiện đồng bộ các Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Gia Lai. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2015 tại các khu dân cư. Phấn đấu năm 2015 xây dựng và công nhận mới 1.024 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 02 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa; 20 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn; xây dựng 01 xã văn hóa nông thôn mới, 01 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị và bảo lưu các danh hiệu văn hóa đạt được trong những năm qua. Đặc biệt là công tác chuẩn bị, tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2000 – 2015.
 
Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo huyện đã đề nghị các cơ quan thành viên, Cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2015 đạt kết quả; góp phần nâng cao đời vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.
                                                                                                                              Như Quỳnh
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
04 Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Bà Hoàng Thị Lan Anh
- Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png