DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3
 
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ
Chi tiết
2 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động) Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ
Chi tiết
3 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ
Chi tiết
4 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ
Chi tiết
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ
Chi tiết
6 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ
Chi tiết
7 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ
Chi tiết
8 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ
Chi tiết
9 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ
Chi tiết
10 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ
Chi tiết
11 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Lao động - Thương binh
và Xã hội
Nộp hồ sơ
Chi tiết
12 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Lao động - Thương binh
và Xã hội
Nộp hồ sơ
Chi tiết
13 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Lao động - Thương binh
và Xã hội
Nộp hồ sơ
Chi tiết
14 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Công thương Nộp hồ sơ
Chi tiết
15 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Công thương Nộp hồ sơ
Chi tiết
16 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Công thương Nộp hồ sơ
Chi tiết
17 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Nội vụ Nộp hồ sơ
Chi tiết
18 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Nội vụ Nộp hồ sơ
Chi tiết
19 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Nội vụ Nộp hồ sơ
Chi tiết
20 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Nội vụ Nộp hồ sơ
Chi tiết
21 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Nội vụ Nộp hồ sơ
Chi tiết
22 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Nội vụ Nộp hồ sơ
Chi tiết
23 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Nội vụ Nộp hồ sơ
Chi tiết
24 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Tư pháp Nộp hồ sơ
Chi tiết
25 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Tư pháp Nộp hồ sơ
Chi tiết
26 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Tư pháp Nộp hồ sơ
Chi tiết
27 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Tư pháp Nộp hồ sơ
Chi tiết
28 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Tư pháp Nộp hồ sơ
Chi tiết
29 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 UBND Huyện Mang Yang Tư pháp Nộp hồ sơ
Chi tiết
 
 
 
Nội dung góp ý
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
04 Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Bà Hoàng Thị Lan Anh
- Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png