Giới thiệu  |   Liên hệ 
Văn bản > Văn bản HĐND huyện

Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
70/QĐ-HĐND 06/03/2020 QĐ v.v điều chỉnh Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Mang Yang khoắ IV, nhiệm kỳ 2016.2021
69/QĐ-HĐND 06/03/2020 QĐ v.v bổ sung Ủy viên Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện Mang Yang khó IV nhiệm kỳ 2016.2021
331/UBND-VP 16/04/2019 V/v thống nhất tổ chức tiép công dân trên toàn huyện vào ngày 15 hàng tháng
59/KH-HĐND 12/04/2019 Kế hoạch tiếp công dân của HĐND và Đại biểu HĐND huyện năm 2019
96/HĐND-VP 12/04/2019 V/v thống nhất tổ chức tiếp công dân trên địa bàn huyện vào nagỳ 15 hàng tháng
358/QĐ-UBND 20/02/2019 Quyết định V/v ban hành Nội quy tiếp công dân tại phòng tiếp công dân của UBND huyện Mang Yang
79/BC-HĐND 03/10/2018 Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện Mang yang từ sau Hội nghị giao ban lần thứ tư đến nay
24/TB-HĐND 30/07/2018 Thông báo Kết quản kỳ họp thứ năm, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021
45/NQ-HĐND 19/07/2018 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2019
42/NQ-HĐND 18/07/2018 Nghị quyết V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Mang Yang khóa IV, nhiệm ký 2016-2021
   1