Giới thiệu  |   Liên hệ 
Văn bản > Văn bản Trung ương

Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
70/2020/QH14 13/11/2020 Luật thỏa thuận quốc tế
229/UBND-VHTT 13/03/2020 V.v triển khai các Thông tư số 03.2020.TT-BTTTT và 04.2020.TT.BTTT ngày 24.02.2020 của BTTTT
15/2020/NĐ-CP 03/02/2020 Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ Thoòng tin và giao dịch điện tử
1275/BTĐKT-Vụ III 07/06/2018 V/v thẩm định hồ sơ khen thưởng thành tích tham gia khàng chiến
13/2018/NĐ-CP 23/01/2018 V/v triển khai Nghị định số 13/2018/NĐ-CP
22/2017/TT-BTTTT 29/09/2017 Quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
23/2017/TT-BTTTT 29/09/2017 Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương
09/2017/NĐ-CP 09/02/2017 Quy định phát ngôn và cung cấp thông thi cho báo chí
106/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định 106 2017
1813/BTTTT-CNTT 02/06/2016 CV 1813 BTTTT-CNTT
   1