Giới thiệu  |   Liên hệ 

Công văn: V.v thực hiện chính sách theo NĐ số: 26.2015.NĐ-CP ngày 09.3.2015 và NĐ 113.2018.NĐ-CP ngày 31.8.2018 của Chính phủ

Số hiệu: 199/UBND-NV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: UBND huyện Người ký: Lê Trọng
Ngày ban hành: 06/03/2020 Ngày hiệu lực: 6/3/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: