Giới thiệu  |   Liên hệ 
Văn bản > Văn bản khối Đảng

Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1157-CV/BTGTU 21/08/2023 Công văn v/v tuyên truyền kết quả giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương
131-CV/BTGHU 09/08/2023 Công văn về việc gửi mẫu hình ảnh minh họa sử dụng cờ Đảng Cộng sản Việt Nam
1226-CV/HU 03/08/2023 Công văn về việc tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVI, năm 2023-2024
1771-QĐ/HU 02/08/2023 Quy định cơ chế quản lý tài chính, một số chế độ chi đối với các cơ quan Đảng trên địa bàn huyện
1213-CV/HU 26/07/2023 Công văn triển khai thực hiện Quy định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư
439-BC/HU 05/07/2023 Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
09-CT/HU 16/05/2023 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2024 - 2025, tầm nhìn đến 2030" trên địa bàn huyện
1559-KL/HU 04/04/2023 Kết luận Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII
13-NQ/HU 23/02/2023 Nghị Quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở
07-CT/HU 03/02/2023 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện
   1