Giới thiệu  |   Liên hệ 

Công văn: Công văn v/v tuyên truyền kết quả giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương

Số hiệu: 1157-CV/BTGTU Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Người ký: Huỳnh Thế Mạnh
Ngày ban hành: 21/08/2023 Ngày hiệu lực: 21/8/2023
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Tài liệu đính kèm:
Nội dung văn bản: