Giới thiệu  |   Liên hệ 
Văn bản

Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
99/TB-UBND 28/09/2020 Thông báo kết luận của đồng chí: Lê Trọng- Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Thành viên UBND huyện tháng 9.2020
498/BC-UBND 16/09/2020 Báo cáo 9 tháng năm 2020
468/BC-PNV 16/09/2020 Báo cáo tổng hợp kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra CCHC năm 2020
1551/QĐ-UBND 15/09/2020 Quyết định v.v giao chỉ tiêu lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục (trường học) thuộc UBND huyện
486/BC-UBND 08/09/2020 Báo cáo CCHC quý III/2020 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2020
1479/QĐ-UBND 04/09/2020 Quyết định V.v điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý
1474/QĐ-UBND 01/09/2020 Quyết định v.v giao chỉ tiêu lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện năm 2020
1123/UBND-NV 28/08/2020 v.v yêu cầu bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức
87/TB-UBND 25/08/2020 Thông báo Kết luận Đ.c Chủ tịch UBND huyện tại buổi giao ban tháng 8.2020
100/KH-UBND 24/08/2020 Kế hoạch về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn huyện và UBND các xã, thi trấn năm 2020
            10...