Giới thiệu  |   Liên hệ 
Văn bản

Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1559-KL/HU 04/04/2023 Kết luận Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII
13-NQ/HU 23/02/2023 Nghị Quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở
09/KH-UBND 07/02/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Mang Yang
07-CT/HU 03/02/2023 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện
806/BC-UBND 15/12/2022 Báo cáo năm 2022
792/BC-UBND 09/12/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2022
747/BC-UBND 23/11/2022 BÁO CÁO Việc triển khai các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đất
738/BC-UBND 18/11/2022 BÁO CÁO Kết quả kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2022
65/TB-UBND 13/10/2022 TBKL họp thành viên UBND huyện tháng 10
636/BC-UBND 20/09/2022 Báo cáo 9 tháng năm 2022
    2        ...