Giới thiệu  |   Liên hệ 
Văn bản

Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1157-CV/BTGTU 21/08/2023 Công văn v/v tuyên truyền kết quả giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương
156/KH-UBND 15/08/2023 Ke hoach to chuc HN tong ket nam hoc 22-23
131-CV/BTGHU 09/08/2023 Công văn về việc gửi mẫu hình ảnh minh họa sử dụng cờ Đảng Cộng sản Việt Nam
99/TB-UBND 07/08/2023 THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Mang Yang
1226-CV/HU 03/08/2023 Công văn về việc tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVI, năm 2023-2024
1771-QĐ/HU 02/08/2023 Quy định cơ chế quản lý tài chính, một số chế độ chi đối với các cơ quan Đảng trên địa bàn huyện
89/TB-UBND 31/07/2023 THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức xã năm 2023
1213-CV/HU 26/07/2023 Công văn triển khai thực hiện Quy định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư
439-BC/HU 05/07/2023 Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
09-CT/HU 16/05/2023 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2024 - 2025, tầm nhìn đến 2030" trên địa bàn huyện
   1         ...