Giới thiệu  |   Liên hệ 
Văn bản

Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
21/TB-HĐTD 17/03/2021 KQ điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020
258/UBND-NV 08/03/2021 V/v rà soát, khắc phục tồn tại, hạn chế; triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2021
235/QĐ-UBND 25/02/2021 Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý
230/QĐ-UBND 22/02/2021 Quyết định v.v ban hành kế hoạch kiểm tra công tác CCHC trên địa bàn huyện Mang Yang năm2021
205/QĐ-UBND 05/02/2021 Quyết định v.v điều đông bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý
17/TB-UBND 02/02/2021 thông báo kết luận của đồng chí Lê Trọng - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Thành viên UBND huyện tháng 01.2021
01/KH-UBND 07/01/2021 Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Mang Yang
2100/QĐ-UBND 02/01/2021 Quyết định ban hành chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của huyện Mang Yang
2255/QĐ-UBND 31/12/2020 Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của huyện MangYang
2261/QĐ-UBND 31/12/2020 Quyết định v/v công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TVCN ISO 9001:2015
         7   ...