Giới thiệu  |   Liên hệ 
Văn bản

Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2125/QĐ-UBND 29/12/2020 Quyết định v.v ban hành kế hoạch tyên truyền công tác CCHC năm 2021 của huyện Mang Yang
655/BC-UBND - 10/12/2020 báo cáo tình hình thực hiện Công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
112/TB-UBND 04/12/2020 Thông báo kết luận của Đồng chí Lê Trọng- Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Thành viên UBND huyện tháng 11.2020
632/BC-UBND 01/12/2020 Báo cáo v.v kết quả chuyển đổi vị trí công tác năm 2020
2124/QĐ-UBND 29/11/2020 Quyết định ban hành kế hoạch CCHC năm 2021 của huyện Mang Yang
1911/QĐ-UBND 27/11/2020 Quyết định V.v phê duyệt kết quả điều tra. rà soát hộ nghèo trên địa bàn huyện Mang Yang năm 2020 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2021
629/BC-UBND 27/11/2020 Về việc Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số CCHC năm 2020
623/BC-UBND 26/11/2020 Báo cáo về việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021
606/BC-UBND 20/11/2020 Về việc Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2020 và phương hướng , nhiệm vụ công tác CCHC năm 2021
594/BC-UBND 12/11/2020 Công tác bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn
          8  ...