Giới thiệu  |   Liên hệ 
Giới thiệu > Bản đồ địa giới hành chính
bdohc.jpg

MangYang.jpg
I. Vị trí địa lý:
      - Bắc giáp: huyện Kbang.
      - Nam giáp: các huyện Chư Sê, Ia Pa.
      - Đông giáp: huyện Đăk Đoa.
      - Tây giáp: các huyện Đăk Pơ, Kông Chro.
II. Đơn vị hành chính cấp xã, trị trấn: 12 (1 thị trấn, 11 xã).
      - Thị trấn: Kon Dỡng.
      - Các xã: Ðăk Ya, Ðê Ar, Lơ Pang, Ðăk Trôi, Kon Thụp, Kon Chiêng, Ðăk Djrăng, A Yun, Hra, Ðăk Jơ Ta, Ðăk Ta Ley.