Giới thiệu  |   Liên hệ 
Giới thiệu > Thông tin liên hệ

Ban biên tập Cổng thông tin huyện Mang Yang

Địa chỉ :

04 Trần Phú thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai,

Điện thoại :

(0269) 3

Email :

mangyang@gialai.gov.vn

Website :

http://mangyang.gialai.gov.vn

Gửi thông tin liên hệ Để thuận tiện cho việc hỗ trợ và tiếp nhận kiến nghị của bạn đọc nhanh chóng, Ban biên tập Cổng thông tin huyện Mang Yang đề nghị bạn đọc:
- Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, điện thoại…) vào các ô phía dưới theo mẫu  hướng dẫn đây là những thông tin bắt buôc phải điền.
- Nội dung câu hỏi, phản ánh, kiến nghị và các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng Việt có dấu. 
Xin trân trọng cảm ơn sự tin cậy và hợp tác của bạn đọc!
 
Họ và tên:
Địa chỉ:
Email

Nội dung: