Giới thiệu  |   Liên hệ 
Giới thiệu > Quá trình hình thành và phát triển

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

         Năm 2000, huyện Mang Yang được thành lập trên cơ sở thực hiện Nghị định 37/2000/NĐ-CP của Chính phủ, với diện tích tự nhiên hơn 1.126 km2, phía Bắc giáp huyện Kbang - Đăk Đoa; phía Nam giáp huyện la Pa - Chư Sê; phía Đông giáp huyện Đăk Pơ - Kông Chro; phía Tây giáp huyện Đak Đoa.dân số 38.657 người, có 10 đơn vị hành chính là: Đak Djrăng, Kông Chiêng, Kon Thụp, Đê Ar, Đak Trôi, Lơ Pang, Đak Yă, H’ra, A Yun và thị trấn Kon Dong.
         Sau 20 năm hình thành và phát triển, đến nay huyện Mang Yang có 12 xã, thị trấn với 80 thôn, làng, tổ dân phố (gồm 60 làng ĐBDTTS, 06 tổ dân phố và 14 thôn người Kinh). Trên địa bàn huyện có 01 thị trấn Kon Dơng thuộc khu vực I; 06 xã thuộc khu vực II và 05 xã thuộc khu vực III, có 54/106 thôn, làng đặc biệt khó khăn thuộc vùng Dân tộc và Miền núi giai đoạn 2016 - 2020; Đen nay, dân so toàn huyện có: 15.966 hộ/70.274 khẩu; với 18 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, dân tộc Kinh có 6.975 hộ/28.001 khẩu, chiếm 39,85% dân số của cả huyện; dân tộc BahNar có 8.273 hộ/39.252 khẩu, chiếm 55,86% dân số toàn huyện.