Giới thiệu  |   Liên hệ 
Giới thiệu > Cơ cấu bộ máy tổ chức > Hội đồng nhân dân > Đại biểu Hội đồng nhân dân

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

STT HÌNH ẢNH HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Trần Đình Hiệp TUV, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện 0914033726
2 Đinh Thị Minh Hà UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện 0935202289
3 Y Mai Anh UV BTV, Trưởng Công an huyện 0971148519
4 Hoàng Thị Lan Anh HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện 0934902556
5 Trần Văn Bảng HUV, Trưởng Phòng LĐ, TB&XH 0982020767
6 Phạm Thị Bẩy HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện 0935607479
7   Hoàng Y Byơi Phó Bí thư Đảng ủy xã Kon Thụp 0932445808
8 Nguyễn Văn Chất UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 0387767799
9   Nguyễn Văn Chín Trưởng ban Quản lý RPH Hra 0979122777
10 Krung Dam Đoàn UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện 0965751122
11 Nguyễn Đình Hải HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện 0979178225
12 Trịnh Thị Hồng Hạnh HUV, Trưởng Phòng Tài chính - KH  0906419269
13 Nguyễn Thế Hùng HUV, Bí thư Đảng ủy xã Ayun 0975266029
14 Trần Thị Mỹ Liên HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện 0906537479
15 Lê Lợi HUV, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã Lơ Pang 0982221489
16   Lê Thanh Long Hội trưởng Hội doanh nghiệp huyện  0989044144
17 Vũ Danh Mạnh HUV, Bí thư Huyện đoàn 0969059679
18 Nguyễn Thị Thanh Nga UV BTV, Trưởng Ban Dân vận HU,
Chủ tịch UBMTTQVN huyện
0975266025
19 Đinh Nguiy HUV, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã Kon Chiêng 0973178650
20   Nguyễn Văn Quyền Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 0977140405
21 Nguyễn Lệ My Sa HUV, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã Đăk Djrăng 0989679717
22 Nguyễn An Tâm HUV, Bí thư Đảng ủy, CT HĐNDxã Đak Ta Ley 0978534139
23 Nguyễn Văn Tha Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 0905172920
24   Nguyễn Tôn Thái Phó Ban Pháp chế HĐND huyện 0935090512
25 Phạm Văn Thanh HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Jơ Ta 0986959565
26 Nguyễn Tịnh UV BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy 0963631799
27 Lê Trọng PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 0963043579
28 Đinh Văn Trứ HUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện 0981082068
29 Ngô Quang Trung UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 0816856697
30 Đinh Vưn HUV, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã Đăk Trôi 0398460420
31   Trần Hậu Vương Phó Ban Dân tộc HĐND huyện 0333038679