Giới thiệu  |   Liên hệ 
THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
 
STT   HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Trần Đình Hiệp TUV, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện 0914033726
2 Nguyễn Văn Tha Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 0905172920
3 Lê Trọng PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 0963043579