Giới thiệu  |   Liên hệ 

Từ ngày 21/8/2020, Gia đình quân nhân dự bị được trợ cấp đến 240.000 đồng/ngày

09/07/2020

Ngày 08/7/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định 79/2020/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách trong xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 21/8/2020.
Theo Nghị định 79 của Chính Phủ, Những trường hợp quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên; quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên; Quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện (huấn luyện, chuyển loại, chuyển hạng, bổ túc), diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ; học viên đào tạo sĩ quan dự bị; Hạ sĩ quan dự bị hạng một trong thời gian đào tạo sĩ quan dự bị. Ngoài việc quân nhân được hưởng phụ cấp theo quy định thì gia đình của họ cũng được hưởng trợ cấp, cụ thể như sau:

- 160.000 đồng/ngày đối với gia đình quân nhân dự bị thuộc diện lao động, học tập, làm việc trong các cơ quan, tổ chức và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

- 240.000 đồng/ngày đối với gia đình quân nhân dự bị không thuộc các đối tượng trên.

Đặc biệt, nếu quân nhân dự bị ốm đau, tai nạn đi khám bệnh, chữa bệnh thì gia đình được hưởng trợ cấp nhưng không vượt quá thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động.

Có thể thấy Nghị định 79 của Chính phủ sắp có hiệu lực sẽ là cơ sở cho thấy sự quan tâm của chính phủ đối với lực lượng dự bị động viên, giúp quân nhân dự bị và gia đình yên tâm công tác và ổn định cuộc sống./.

                                                                                                                            T/h: Minh Hiển

Các tin khác