Giới thiệu  |   Liên hệ 
Tin tức > Cải cách hành chính

Mang Yang tăng cường sử dụng hệ thống Một cửa điện tử, các DVCTT mức độ 3,4

07/06/2021

UBND huyện Mang Yang vừa ban hành Công văn số 755/UBND-VP  về việc tăng cường sử dụng hệ thống Một cửa điện tử, các DVCTT mức độ 3,4 và cập nhật thông tin lên Cổng/Trang Thông tin điện tử.