Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt các nghị quyết,chỉ thị của Bộ Chính trị,Ban Bí thư Trung ương.

30/10/2018

Ngày 23/10/2018, Huyện Uỷ Mang Yang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương.

Hội nghị đã quán triệt Nghị quyết số 16, ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Nghị quyết số 23, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 29, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30, ngày 25/7/2018 của Bộ chính trị về chiến lược an ninh mạng quốc gia; Chị thị số 23 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Kết luận số 36, ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết trung ương 6 (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ nắm rõ nhiệm vụ trọng tâm, các vấn đề cần tập trung thực hiện, xác định các giải pháp cụ thể của từng đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị. Đây là thời cơ hết sức quan trọng, là đột phá về thể chất để đất nước nói chung và huyện Mang Yang nói riêng phát triển mạnh,bền vững./.
                                                                                                        Đình Linh ĐTT Mang Yang
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
04 Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Bà Hoàng Thị Lan Anh
- Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png