Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện (trực tuyến) nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện.

08/11/2021

Ngày 03/11, Huyện  Uỷ Mang Yang tổ chức Hội nghị  cán bộ chủ chốt toàn huyện (trực tuyến) nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Hội nghị đã quán triệt nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 15/3/2021 của Ban thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ làm thay đổi Nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững gắn với cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".Chương trình số 18-CTr/HU ngày 21/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.KL số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Hướng dẫn số 02 HD/TU, ngày 23/9/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy “tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Kết luận số 08-KL/TW, ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Hướng dẫn số 10-HD/BTCW ngày 22/10/2021 của ban tổ chức Trung ương thực hiện chính sách tinh giảm biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XII và Nghị định số 143/2020/ND-CP ngày 10/12/2020 của chính phủ. Chỉ thị số  02-CT/HU, ngày 15/7/2021 của Ban thường vụ Huyện ủy về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19”. Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 28/6/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Chương trình số 23-CTr/HU ngày 30/7/2021 của BTVHU về xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh: Trong tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp đạt chuẩn, có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của ban chấp hành Trung ương Đảng quy định về những điều đảng viên không được làm.

HN2.jpg
 
Hội nghị nhằm giúp cán bộ xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm,các vấn đề cần tập trung thực hiện, xác định các giải pháp cụ thể của từng đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các hướng dẫn, chỉ thị, nghị quyết của ban TVTU, Ban TVHU, kết luận của Bộ Chính trị. Xem đây là thời cơ hết sức quan trọng,là đột phá về thể chất để đất nước nói chung và huyện Mang Yang nói riêng phát triển mạnh,bền vững./.

                                                                                                                T/H Đình Linh(TTVH,TT&TT)
 

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
04 Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.839.302
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693.839.302
1478004004_Mail.png  Email: ubndmangyang@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Bà Hoàng Thị Lan Anh
- Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 12/GP-TTĐT ngày 29/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png