Giới thiệu  |   Liên hệ 

Hội nghị công tác quản lý bảo vệ rừng 9 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

16/09/2023
Chiều ngày 15/9, UBND huyện Mang Yang đã tổ chức Hội nghị công tác quản lý bảo vệ rừng 9 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.
 
bvr-(1).jpg
Quàn cảnh Hội nghị Công tác QLBVR 
 
Huyện Mang Yang  hiện có diện tích rừng và đất lâm nghiệp trong quy hoạch Lâm nghiệp 63.655,62 ha trong đó: Diện tích đất có rừng 48.031,78 ha. Diện tích đất chưa có rừng 15.623,84 ha; Diện tích ngoài quy hoạch Lâm nghiệp 49.062,59 ha;  Diện tích đất có rừng 2.607,46 ha;  Diện tích đất chưa có rừng 46.455,13 ha.
Trong 9 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn toàn huyện. Đến nay, trên địa bàn huyện đã trồng được 231,8 ha diện tích rừng. Hạt Kiểm lâm huyện đã tổ chức tuyên tuyền được 40 đợt tại 09 xã, với số lượng 3.435 người tham gia trồng rừng; phối hợp chính quyền địa phương các xã đã thực hiện cấp phát tranh tuyên truyền, tờ cam kết cho nhân dân và các bảng nội quy tuyên truyền bảo vệ rừng, bảng cấm lửa rừng cho Ban nhân dân thôn, làng với số lượng 50 bảng biển tuyên truyền .

Phát huy những kết quả đã đạt được, để giữ vững diện tích rừng hiện có, UBND huyện Mang Yang triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác QLBVR 03 tháng cuối năm 2023: UBND huyện tiếp tục cụ thể hóa bằng văn bản hướng dẫn thực hiện công tác QLBVR và sử dụng rừng trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và PTNT; UBND tỉnh Gia Lai và tình hình thực tế tại địa phương. Tăng cường chỉ đạo UBND cấp xã hướng dẫn, đôn đốc người dân thực hiện chăm sóc rừng trồng; tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành Kế hoạch trồng rừng năm 2023, đồng thời triển khai thực hiện thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng theo kế hoạch.../.
 
T/h: Ngọc Kim- Phan Hạnh

Các tin khác