Giới thiệu  |   Liên hệ 

Mang Yang kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính năm 2023

10/09/2023
Ngày 08/9/2023, UBND huyện Mang Yang, ban hành Quyết định số 1714/QĐ-UBND về việc kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện.

Theo quyết định, Đoàn kiểm tra do Chánh Thanh tra huyện làm trưởng đoàn, có nhiệm vụ kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện. Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; việc thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính; việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện. Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 15/9/2023 đến ngày 15/10/2023.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ đánh giá, phân tích những tồn tại, hạn chế trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện; đề xuất các giải pháp khắc phục./.
 
Hạnh Phan- TTVHTT&TT
 

Các tin khác