Giới thiệu  |   Liên hệ 

Phát huy vai trò người có uy tín trong tôn giáo với cộng đồng

22/11/2022
Thưa quí vị và các bạn! Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn huyện Mang Yang đã chú trọng phát huy vai trò của các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa phương, phát huy tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo” của bà con tín đồ, phật tử.

Huyện Mang Yang có 12 xã, thị trấn với 80 thôn, làng, tổ dân phố. Hiện  toàn huyện có 04 tôn giáo đang hoạt động là: Công giáo, Tin lành, Phật giáo và Cao đài với tổng số 16.650 tín đồ. 

Công giáo là một trong những tôn giáo có số lượng tín đồ nhiều nhất trong huyện với 6.893 giáo dân. Thời gian qua, cùng với chính quyền địa phương, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào Công giáo luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và về công tác tôn giáo rói riêng. Đồng thời, đội ngũ người có uy tín trong các tôn giáo còn tích cực trong việc giáo dục, vận động những người lầm lỗi trong cộng đồng giáo dân, nhất là những đối tượng bị lôi kéo theo “tà đạo Hà Mòn” trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Ông Y Thành – Giáo phu làng KDung II, xã Hra, huyện Mang Yang cho biết: “ Khó khăn của địa phương chúng tôi chính là Tà đạo Hà Mòn. Chúng tôi phối hợp với Đoàn công tác của huyện và xã luôn tuyên truyền vận động bà con đừng nghe theo Tà đạo Hà Mòn. Đến nay, Tà đạo Hà Mòn đã dừng lại, bây giờ bà con ổn định đời sống”.

Ngoài Công giáo, Phật giáo cũng là một trong những tôn giáo có số lượng phật tử đông với hơn 3000 người. Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động phật tử và gia đình thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng Phật giáo còn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. 

Trong năm 2021, tăng ni, phật tử chùa Minh Châu huyện Mang Yang đã ủng hộ 10.000 khẩu trang y tế, 100 bộ quần áo bảo hộ phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 đồng thời tặng máy lọc nước, sách vở, quần áo cho các em học sinh bán trú tại xã Đê Ar, Kon Chiêng, Đak Trôi với số tiền 150 triệu đồng, 260 suất quà cho người dân các khu vực bị phong tỏa do dịch Bạch hầu với số tiền 60 triệu đồng…Thượng tọa Thích Trí Thức – Chùa Minh Châu, huyện Mang Yang nói: “ Chúng tôi vận động bà con gắn bó đoàn kết theo chủ trương của Đảng đảm bảo an ninh, ổn định đời sống của bà con để đưa nền kinh kế phát triển. Vượt qua khó khăn về kinh tế do dịch Covid-19  và luôn luôn là thành viên tích cực trong bảo vệ Tổ Quốc”.

Với những việc làm cụ thể và thiết thực, các tôn giáo trên địa bàn huyện Mang Yang đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh trật tự, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga – Chủ tịch UBMTTQVN huyện Mang Yang cho biết: “ Vai trò lực lượng cốt cán tôn giáo trong thời gian qua tham gia phòng chống Covid-19 trên địa bàn huyện đã vận động bà con giáo dân đóng góp các mặt hàng ủng hộ cho các khu cách ly. Lực lượng cốt cán tôn giáo tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.
                                                                                                                       T/h: Minh Hiển   - TTVHTT

Các tin khác