Giới thiệu  |   Liên hệ 

UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kon Dơng đến năm 2035

13/10/2023
Ngày 13 tháng 10 năm 2023, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 621 về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đến năm 2035.

Theo Quyết định, thị trấn Kon Dơng được xác định là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa - thể thao, giáo dục, an ninh quốc phòng của huyện Mang Yang. Quy mô dân số dự kiến đến năm 2035 là 17.000 - 18.000 người, quy mô đất xây dựng đô thị là 700 - 800 ha. Nội dung điều chỉnh quy hoạch bao gồm: Điều chỉnh thời hạn định hướng quy hoạch đến năm 2035. Điều chỉnh chức năng sử dụng đất một số khu đất để đảm bảo định hướng phát triển trong điều kiện mới. Điều chỉnh dự báo dân số, chỉ tiêu sử dụng đất xây dựng đô thị tương ứng với thời gian điều chỉnh quy hoạch. Rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (đặc biệt là giao thông) phù hợp với thực tế địa hình và phân khu chức năng đô thị. Rà soát, phân tích, đánh giá lựa chọn định hướng ưu tiên phát triển nhằm tạo động lực cho điều chỉnh cơ cấu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

UBND tỉnh giao UBND huyện Mang Yang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đến năm 2035 theo đúng quy định hiện hành. Việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang đến năm 2035 là cơ sở để triển khai các dự án đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mang Yang trong thời gian tới./.
 
Hạnh Phan - TTVHTT&TT

Các tin khác