Giới thiệu  |   Liên hệ 

Huyện Mang Yang: Tăng cường giải pháp giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số

02/07/2021
 
Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang đã tập trung tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, gắn với thực hiện Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mang Yang về giảm nghèo nhanh và bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số.

THANH-NHAT-MTTQ-Viet-Nam-huyen-Mang-Yang-trao-nha-đai-đoan-ket-cho-ho-ngheo-DTTS-kho-khan-ve-nha-o-tai-xa-Lo-Pang-đau-nam-2021-DSCN6810-(1).JPG
MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
DTTS khó khăn về nhà ở tại xã Lơ Pang đầu năm 2021 (Ảnh Thanh Nhật)

 
Với thực trạng địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm hơn 60% dân số,  những năm qua, huyện Mang Yang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân tộc, quan tâm các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,  Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, cùng với đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn triển khai thực hiện Cuộc vận động này, gắn với Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mang Yang về giảm nghèo nhanh và bền vững trong đồng bào DTTS giai đoạn 2017-2020”. 

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp các ngành liên quan của UBND huyện lồng ghép thực hiện có hiệu quả 2 Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, quan tâm các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giúp đồng bào DTTS phát triển kinh tế nông nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, khó khăn. Đồng thời, hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, xây dựng các mô hình trình diễn, chuyển giao khoa học kỹ thuật..., giúp đồng bào DTTS áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả…
 
THANH-NHAT-Chu-tich-Uy-ban-MTTQ-Viet-Nam-huyen-Mang-Yang-Nguyen-Thi-Thanh-Nga-(trai)-trao-tang-bo-sinh-san-cho-ho-ngheo-DTTS-tai-xa-Đak-Troi-vao-quy-IV-2020-DSCN2479.JPG
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang Nguyễn Thị Thanh Nga
(trái) trao tặng bò sinh sản cho hộ nghèo DTTS tại xã Đak Trôi vào quý IV-2020 (Ảnh Thanh Nhật)

 
Mặt khác, quá trình triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện còn lồng ghép nội dung Cuộc vận động này vào các Chương trình An sinh xã hội và các hoạt động phong trào. Cùng với đó, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” với kinh phí hơn 2 tỷ đồng, MTTQ Việt Nam huyện  đã tiến hành xây mới gần 50 nhà đại đoàn kết, sửa chữa gần 30 căn nhà cho hộ nghèo DTTS khó khăn về nhà ở...

Đặc biệt,  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền trên 500 buổi với hơn 11.500 lượt người, cấp phát hơn 600 cuốn Sổ tay tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động (do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát hành). Đồng thời, chọn một số làng để triển khai làm điểm, gắn với tuyên truyền 10 nội dung làm thay đổi nếp nghĩ, 10 nội dung làm thay đổi cách làm. Sau đó, tiếp tục xây dựng các mô hình nuôi bò sinh sản tại Đak Jơ Ta, xã Hra, xã Lơ Pang, Đak Trôi, mô hình nuôi dê giống sinh sản tại xã Đê Ar và Đak Ta Ley. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn theo thực tế địa phương để chọn các thôn làng xây dựng mô hình thực hiện Cuộc vận động.
 
THANH-NHAT-Dien-mao-nong-thon-lang-Kdung-xa-Ha-Ra-đuoc-thay-đoi-nho-thuc-hien-Cuoc-van-đong-Lam-thay-đoi-nep-nghi,-cach-lam-trong-đong-bao-DTTS-đe-tung-buoc-vuon-len-thoat-ngheo-ben-vung”-DSCN1835.JPG
Diện mạo nông thôn làng Kdung xã Hà Ra được thay đổi nhờ thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững (Ảnh Thanh Nhật)

 
Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nguyễn Thị Thanh Nga: “Qua triển khai Cuộc vận động này và xây dựng các mô hình điểm tại các xã, thị trấn, đã tạo ra chuyển biến tích cực là nhận thức của các hộ ngày càng được nâng lên, với chiều hướng chuyển biến tốt. Các hộ DTTS được hỗ trợ đã biết trồng rau xanh phục vụ cuộc sống thường ngày, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi, biết sử dụng phân bón theo đúng thời vụ cho cây trồng, sắp xếp lao động trong gia đình hợp lý, siêng năng lao động sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ của Nhà nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác của xã hội để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, từng bước tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Hiện tượng  trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước đã giảm hẳn”.
 
THANH-NHAT-Đoi-song-nguoi-dan-va-dien-mao-cua-xa-Kon-Thup-ngay-cang-khoi-sac-DSCN8028.JPG
Đời sống người dân và diện mạo của xã Kon Thụp ngày càng khởi sắc ( Ảnh Thanh Nhật)
 
Tiêu biểu tại xã Kon Chiêng là địa bàn có nhiều đồng bào DTTS sinh sống. Nhờ các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, gắn với thực hiện  Cuộc vận động này, đã giúp người dân tại xã phát triển nông nghiệp, ổn định đời sống. Chị Hà Thị Hừng ở làng Gít xã Kon Chiêng cho biết: “Gia đình mình trước đây khó khăn lắm. Được sự quan tâm của địa phương tạo điều kiện về đất sản xuất và giúp đỡ nhiều mặt, được MTTQ xã tuyên truyền hướng dẫn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, gia đình mình cố gắng sản xuất theo hướng lấy ngắn nuôi dài, trồng bơ, mỳ, đậu và chăn nuôi bò. Nhờ vậy, cuộc sống nhà mình đã ổn định và thoát nghèo. Rất mong MTTQ và các ngành tiếp tục có thêm mô hình giúp bà con DTTS  sản xuất hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định, nâng cao đời sống”.

Tại làng Bông Pim, xã Đak Jơ Ta, gia đình ông Y Đa Êban trước đây là một trong những hộ nghèo của xã, do sản xuất và đời sống còn nhiều hạn chế,  nhà lại đông con nên cái đói cái nghèo vẫn đeo bám. Quá trình triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, gia đình ông cùng 9 hộ khác của làng được MTTQ huyện hỗ trợ mỗi hộ một con bò giống. Đến nay đàn bò của ông đã sinh trưởng, phát triển tốt được 5 con. Nhờ có chuồng trại và áp dụng nuôi nhốt, gia đình ông còn tận dụng nguồn phân bò để bón cây trồng, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế. Nhờ mô hình này, đến năm 2018 gia đình ông đã thoát nghèo. Sau đó, ông cũng đã tích cực phối hợp với MTTQ huyện và xã trong công tác tuyên truyền vận động bà con trên địa bàn xã thực hiện Cuộc vận động này.

Về một số định hướng thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mang Yang Nguyễn Văn Tha cho biết: “Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và các ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân  triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 15-3-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII về đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục khảo sát thực tế các hộ nghèo DTTS, để có giải pháp giúp đỡ thiết thực và phù hợp. Thường xuyên tư vấn, hướng dẫn cách thức tổ chức sản xuất, chăn nuôi, chi tiêu gia đình hợp lý, để hộ DTTS từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm giữa các địa phương và các điển hình tiên tiến để nhân rộng hiệu quả…”.
                                                                                                             Thanh Nhật - Báo Gia Lai

Các tin khác