Giới thiệu  |   Liên hệ 

Mang Yang: Hội nghị ra mắt và tập huấn nghiệp vụ cho câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

07/07/2021
 
Sáng ngày 06/7/2021, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Nông dân huyện Mang Yang, Hội Nông dân xã Đê Ar tổ chức Hội nghị ra mắt và tập huấn nghiệp vụ cho câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

1.png
 
Dự Hội nghị có bà Phan Thị Kim Chi – Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai; Ông Nguyễn Văn Tha – Phó bí Thư thường trực Huyện Mang Yang; Ông Nguyễn Đình Hải – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và đông đảo hội viên Hội Nông dân xã Đê Ar.

Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật xã Đê Ar được thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND xã Đê Ar. Câu lạc bộ “nông dân với pháp luật” xã Đê Ar được thành lập gồm 39 thành viên, trong đó ban chủ nhiệm CLB có 5 thành viên do ông Khát – Phó Chủ tịch UBND xã làm chủ nhiệm. Câu lâu bộ hoạt động theo nguyên tác tự nguyện, bình đẳng giữa các thành viên và tuân thủ pháp luật của Nhà nước, được tổ chức và hoạt động dưới sự lãnh đạo cảu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sụ quản lý, chỉ đạo trwục tiếp của Hội nông dân cơ sở, đồng thời, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành tư pháp.

Câu lạc bộ “nông dân với pháp luật” được thành lập sẽ giúp cho Hội nông dân cơ sở thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động hội viên, nông dân chấp hành pháp luật, tham gia giải quyết mẫu thuẫn, vướng mắc trong nội bộ nông dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn. Tạo điều kiện học hỏi, trao đổi kiến thức pháp luật cần thiết cho thành viên câu lạc bộ. Giúp thành viên câu lạc bộ nắm vững pháp luật, có điều kiện học tập, đề đạt, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền những quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến nông dân, những vấn đề có liên quan đến công tác xây dưgnj và thi hành pháp luật ở địa phương.

Tại Hội nghị, Hội nông dân tỉnh Gia Lai cũng đã tiến hành tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên câu lạc bộ “nông dân với pháp luật” với những nội dung như: kỹ năng công tác hòa giải, tư vấn pháp luật, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lyá cho hội viên, nông dân; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giám sát chính quyền trong việc thực hiện một số điều của Hiến pháp và pháp luật…; cảnh giác, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, tăng cường bảo vệ, giữ gìn an ninh nông thôn, xây dựng nông thông mới./.

                                                                                                                Minh Hiển - TTVHTT&TT
 

Các tin khác