Giới thiệu  |   Liên hệ 

Mang Yang tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở

23/08/2023
Trong 4 ngày 22-25/8, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Mang Yang tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2023.
 
12.jpg
Cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở tham gia lớp tập huấn
 
Tại lớp tập huấn, các học viên được tìm hiểu, quán triệt 8 chuyên đề bao gồm: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Một số nghiệp vụ công tác của Hội CCB cơ sở; Thông báo tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện; trách nhiệm của Hội CCB trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; Công tác an toàn giao thông; Hướng dẫn nghiệp vụ vay vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội; Thực hiện chế độ, chính sách đối với Hội CCB; Hướng dẫn thi hành điều lệ Hội CCB Việt Nam; Hệ thống chính trị ở Việt Nam.
Đồng thời quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam; Hội CCB tỉnh, Hội CCB huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Những vấn đề được phổ biến, trao đổi tại lớp tập huấn là cơ sở giúp cán bộ CCB nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Thông qua lớp tập huấn, cán bộ Hội, chi hội CCB cơ sở được trang bị thêm lý luận cũng như nghiệp vụ công tác, nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua do Hội CCB các cấp phát động; phối hợp với các lực lượng tham gia giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự tại địa phương, cơ sở./.
                                                                                                                         
Minh Hiển - TTVHTT
 

Các tin khác