Giới thiệu  |   Liên hệ 

Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sơ kết quý I năm 2023

07/04/2023
Ngày 6/4, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức Sơ kết quý I năm 2023.
Qúy 1/2023, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp triển khai giải ngân, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác để vay sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập ngay từ những ngày đầu năm, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng và hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; xử lý kịp thời nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan...Tổng nguồn vốn đến 31/3/2023 đạt 337.177 triệu đồng, tăng 10.546 triệu đồng so đầu năm. Doanh số cho vay đạt 32.287 triệu đồng, với 828 lượt hộ vay vốn. Trong đó: cho vay hộ nghèo 7.615 triệu đồng, với 184 lượt hộ vay; Cho vay hộ cận nghèo 8.185 triệu đồng, với 180 lượt hộ vay; Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 3.820 triệu... Doanh số thu nợ đạt 21.968 triệu đồng. Đến 31/3/2023, các tổ chức chính trị - xã hội đang thực hiện dịch vụ ủy thác đạt 336.359 triệu đồng, chiếm 100% tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn: 256 triệu đồng, chiếm 0,08% dư nợ ủy thác…
 
Với kết quả đạt được trong quý II, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách, đặc biệt là các chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP; triển khai cho vay chương trình tín dụng chính sách ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn 1 từ năm 2021-2025). Tham mưu UBND xã giao chỉ tiêu huy động dân cư đến từng Hội đoàn thể nhận vốn ủy thác cấp xã, đưa số dư huy động tiền gửi dân cư tại xã tối thiểu đạt 250 triệu đồng/xã. Tăng cường công tác tuyên truyền huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV, phấn đấu nâng số dư tiết kiệm đạt 7% dư nợ Tổ TK&VV, tối thiểu 90% số hộ tham gia gửi tiết kiệm hàng tháng.../.
                                                                                                                          T/h: Ngọc Kim

Các tin khác