Giới thiệu  |   Liên hệ 

Hội nghị giao ban khối Đảng, Mặt trận, các đoàn thể huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn quý III/2023

15/09/2023
Ngày 15/9, Huyện ủy Mang Yang đã tổ chức Hội nghị giao ban khối Đảng, Mặt trận, các đoàn thể huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn quý III/2023.

Tại HN đã được đánh giá, trong quý III/2023, khối Đảng, Mặt trận, các đoàn thể huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn đã đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, quyết tâm cao, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chủ động đánh giá đúng tình hình, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trong đó, hoạt động của các cơ quan khối Đảng đã hoàn thành công tác kiểm tra nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, Tuyên giáo, Dân vận, Văn phòng cấp ủy năm 2023 tại 12 xã, thị trấn theo Kế hoạch số 172-KH/HU, ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Mặt trận và các đoàn thể huyện chủ động phối hợp, tổ chức tốt các hoạt động của cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện. Đảng ủy các xã, thị trấn Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Với kết quả đạt được, 3 tháng cuối năm, khối Đảng, Mặt trận, các đoàn thể huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát các chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy, chính quyền huyện và sự chỉ đạo định hướng của cấp trên. Tổ chức chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, Hội vững mạnh. Tăng cường nắm tình hình cơ sở, đẩy mạnh triển khai có hiệu quả việc lựa chọn từ 1 đến 3 việc làm cụ thể, đột phá để tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo bền vững. Thực hiện nghiêm phương châm “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”. Các xã, thị trấn thực hiện tốt chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ mùa; triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2023 - 2024; tổ chức phòng, chống dịch bệnh hại cây trồng và vật nuôi; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tự mua vắc xin tiêm phòng dịch bệnh trên gia súc, gia cầm...
                                T/h: Ngọc Kim- Phan Hạnh

Các tin khác