Giới thiệu  |   Liên hệ 

Huyện ủy Mang Yang: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 (mở rộng)

04/10/2023
Ngày 4/10, Đảng bộ huyện Mang Yang tiến hành hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo 9 tháng qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.
 
z4756097259612_189459d3310b6e631e8c9b299fa1f3d3.jpg
Đ/c Trần Đình Hiệp - Tỉnh UV - Bí Thư Huyện ủy - CT HDND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị

Trong 9 tháng đầu năm, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế-xã hội của huyện duy trì phát triển ổn định. Toàn huyện gieo trồng vụ Đông-Xuân năm 2022-2023 được 1.415 ha, đạt 100,35% kế hoạch; vụ mùa được 9.816,9 ha, đạt 105,37% kế hoạch; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Huyện hướng dẫn các Hợp tác xã có sản phẩm OCOP năm 2022 hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để được hỗ trợ tem nhãn, bao bì sản phẩm theo đúng quy định. Tổng hợp, xây dựng hồ sơ đánh giá, phân hạng 13 sản phẩm OCOP mới và đánh giá lại 4 sản phẩm năm 2020. Tính đến ngày 19-9-2023, thu ngân sách trên địa bàn huyện được 32,147 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch.
 
z4756097245811_6772bc2279932e7247873eb11aded07e.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Tha - Huyện UV - Phó Bí thư TT Huyện ủy - phát biểu tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đánh giá, phân tích việc thực hiện những chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra từ đầu năm 2023, chỉ rõ tồn tại, hạn chế như: Công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn hạn chế; người dân chưa chủ động mua vắc xin tiêm phòng-chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai còn vướng các quy định, ảnh hưởng đến tiến độ. Công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn do một số hộ dân không thống nhất phương án đền bù. Công tác điều chỉnh quy hoạch chung ở một số xã, thị trấn tiến độ chậm, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội. Thu ngân sách chưa đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra; triển khai các thủ tục đấu giá đất thu tiền sử dụng đất chậm. Công tác kêu gọi thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn.....

 
z4756097246998_b4cb14d05cd1a23461ee1d4a82c73a29.jpg
Quang cảnh Hội nghị
 
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Đình hiệp Bí thư Huyện ủy đã nhấn mạnh một số nội dung đã được các đại biểu thảo luận tại Hội nghị, đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành, các xã, thị trấn quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong 3 tháng còn lại của năm 2023/.
 
                                               T/h: Ngọc Kim-Hạnh Phan - TTVHTT&TT

Các tin khác